Media

Facebook
Twitter
Email

Drogie koleżanki i koledzy dziennikarze!

Szanujemy pracę wszystkich mediów, dlatego prosimy również o uszanowanie i dostosowanie się do naszych zasad przyznawania akredytacji. 

1. Akredytacja dotyczy Festiwalu “Reggae na Piaskach” oraz Konkursu Młodych Talentów im. Ryszarda Sarbaka.

2. Akredytacja obejmuje wstęp na obydwie imprezy wraz z prawem do poruszania się w określonych regulaminem strefach

3. Każdy posiadacz akredytacji ma prawo do swobodnego wykonaywania zdjęc i innej przewidzianej prawem rejestracji fragmentów koncertu, jak również przygotowywania relacji z wydarzenia

4. Akredytacje przydzielone zostają automatycznie patronom medialnym i partnerom Festiwalu i Konkusu. Przed imprezą prosimy o informację dotyczącą tego kto i kiedy będzie reprezentował redakcję oraz rodzaj mediów (prasa, radio, telewizja, telewizja internetowa, portale internetowe, itp.)

5. Honorujemy TYLKO profesjonalne legitymacje prasowe

6. Pozostałym mediom, zwłaszcza w tym portalom internetowym, MOŻEMY przyznać akredytację JEDYNIE po nadesłaniu na adres festiwal@reggaenapiaskach.pl linka do publikacji o Festiwalu lub Konkursie.

7. Materiały do publikacji zamieszczamy na tej stronie lub wysyłamy na indywidualne życzenie dziennikarza i redakcji (info/foto/video/linki itp.)

8. Każda przyznana akredytacja musi zostanie potwierdzona przez organizatora mailowo. Brak maila zwrotnego oznacza nie przyznanie akredytacji.

9. We wszystkich sprawach nie ujętych w tym skróconym regulamin prosimy o kontakt mailowy: festiwal@reggaenapiaskach.pl

 

z pozdrowieniami

 Organizatorzy

 

 

POZOSTAŁE WPISY

Scroll to Top