MELLOW MOOD – włoscy bliźniacy z jamajską duszą

Facebook
Twitter
Email

Mellow Mood to dziś jeden z najlepszych i najpopularniejszych europejskich zespołów reggae. Ich włoski temperament i jamajskie flow sprawiają, że koncerty Mellow Mood to prawdziwa uczta dla fanów reggae pod każdą szerokością geograficzną. Ich najpopularniejsze przeboje osiągają ponad 56 milionów odsłon na Youtube. Występowali na najważniejszych festiwalach muzycznych na świecie, takich jak Rototom Sunsplash (Hiszpania), Eurockéennes (Francja), California Roots (USA), czy Jamming Festival (Kolumbia). 23 lipca usłyszymy ich po raz pierwszy na fetstiwalu Reggae na Piaskach.

 

Włoski zespół reggae Mellow Mood powstał w Pordenone (północno-wschodnie Włochy) w 2005 roku, podczas gdy większość jego członków chodziła razem do liceum. Zespół, prowadzony przez bliźniaków Jacopo i Lorenzo Garzię, wkrótce rozpoczął współpracę z producentem Paolo Baldini, który później został ich architektem dźwięku i dubmasterem, i oficjalnie zadebiutował w 2009 roku utworem „Move!”.

Album został wydany bez wytwórni, dystrybutora czy agenta PR, mając na celu być pierwszym „ruchem” na włoskiej scenie reggae, ale mimo to zdobywając międzynarodowe uznanie. Dzięki występom na żywo, Rototom Sunsplash nazwał Mellow Mood najlepszym włoskim zespołem reggae i w tym samym roku zajął trzecie miejsce na europejskim poziomie. Dwa single „Only You” i „Dance Inna Babylon” mają teraz ponad pięćdziesiąt milionów wyświetleń na YouTube.

Mellow Mood wrócił do studia z Baldini, aby nagrać „Well Well Well” i podpisał kontrakt z najważniejszą włoską niezależną wytwórnią, La Tempesta, w 2012 roku. Płynąc przez nowe korzenie, rocksteady i plemienne clubbing, Mellow Mood okazał się jednym z najlepszych. bohaterowie nowej generacji artystów reggae pochodzących z całej planety.

Następnie odbyła się europejska trasa koncertowa, która poprowadziła zespół do grania w 12 krajach i występów na ważnych festiwalach, takich jak Rototom Sunsplash i Sziget Festival. W 2013 roku ukazały się dwa single „Dig Dig Dig” i „Extra Love” (ten ostatni z udziałem legendy dancehallu Tanyi Stephens, Jah9, Hempress Sativa, The Gideon & Selah.

Pod koniec 2015 roku Mellow Mood świętowała także narodziny własnej sub-labelu La Tempesta Dub (aby wydać przyszłe utwory zespołu) z objazdowym minifestiwalem goszczącym międzynarodowych gości. Po asystowaniu swojemu producentowi Paolo Baldiniemu w tworzeniu „DubFiles at Song Embassy, ​​Papine, Kingston 6” – filmu dokumentalnego o ukrytych talentach muzycznych jamajskiego getta – kontynuowano współpracę z francuskimi gwiazdami reggae Dub Inc. w nagraniu Dub Inc „So What”.

Mellow Mood połączył siły również z wschodzącym zespołem reggae Jahneration na kolejną francuską trasę koncertową i intensywnie koncertował w Europie i Ameryce w 2016 i 2017 roku, występując na wielu najważniejszych festiwalach reggae na obu kontynentach, takich jak Sierra Nevada World Music Festival (USA), Jamming Festival (Kolumbia), Siempre Vivo Reggae Festival (Chile), Eurockéennes de Belfort i Reggae Sun Ska (Francja), ViñaRock i Rototom Sunsplash (Hiszpania).

Po krótkiej przerwie zespół ogłosił, że wyda nowy materiał w 2018 roku. Zatytułowany „Large” nowy album wypadł w kwietniu 2018 roku. W czasie, gdy „tropical house” wspina się na światowe listy przebojów, Mellow Mood zdecydował się na nagrać prosty album roots reggae, skupiający się na szczerym, szczerym pisaniu piosenek i ciężkich rytmach. Pisanie piosenek miało miejsce latem 2017 roku i charakteryzowało się bardziej „na żywo” podejściem, ponieważ były w większości zaaranżowane przez zespół w sali prób i nagrane na żywo w studiu Baldiniego. Wykorzystanie instrumentów vintage z lat 80. nadaje brzmienie albumu, który został zmasterowany w Austin w Teksasie przez znanego Chrisa Athens (Drake, Nas & Damian Marley, DJ Khaled). Okładkę albumu dostarczył artysta kolażu z Los Angeles, Dewey Saunders (który wcześniej pracował z Chronixx i Anderson .Paak). Tematem przewodnim płyty jest krytyka dzisiejszej gospodarki rynkowej, która nieustannie popycha nas do produkowania więcej, konsumowania więcej i życia „dużym” zamiast pielęgnowania relacji międzyludzkich, dbania o siebie nawzajem i doceniania tego, co już mamy.

Chociaż Mellow Mood nie śpiewa stricte rastafariańskich tekstów, ich muzyka jest konsekwentnie świadoma i pozytywna. Muzyka i duchowa świadomość pozostają „największą bronią” w przezwyciężaniu trudnych czasów i podążaniu właściwą ścieżką.

Pod koniec 2018 roku Mellow Mood i Paolo Baldini wspólnie wydali „Large Dub”. Płyta, jak zdradza sam tytuł, jest zbiorem dubowych wersji najnowszego albumu włoskiego zespołu reggae „Large”. Paolo Baldini zdejmuje kapelusz producenta i siada za stołem mikserskim niczym prawdziwy dubmaster, dostarczając 12 autentycznie brzmiących wersji dub. Słowu „autentyczny” nie brakuje tu kontekstu, gdyż – podobnie jak pierwotna produkcja, która charakteryzowała się podejściem „live & direct” – Large Dub powstał w duchu ojców założycieli tej techniki muzycznej, kiedy nagrywali swoje wersje dub: utwory biegną oddzielnie przez kanały pulpitu i są aranżowane tylko podczas jednego ujęcia, od początku do końca, w sposób czysto analogowy, bez dogrywania lub dodatkowego programowania komputerowego. Taka operacja, która zamienia technikę w sztukę, została sfilmowana i zmontowana w celu stworzenia odpowiedniego filmu dokumentalnego o powstawaniu albumu, który jest w całości dostępny na kanale YouTube Mellow Mood.

Pod koniec 2019 roku Mellow Mood wydała miłosną balladę „One Night” i jej hiszpańską wersję „Una Noche” 13 marca 2020 roku. W maju 2020 roku Mellow Mood wziął udział w kompilacji riddim „Cali Roots Riddim” ze swoim singlem „ Nie do zatrzymania”. Kompilacja została wyprodukowana przez Collie Buddz i Johhny Cosmic i wydana przez amerykańską wytwórnię Ineffable Records. Współpraca z wytwórnią była kontynuowana wraz z wydaniem singli „Mr. Global”, z udziałem jamajskiego artysty Kabaki Pyramid, „Laser Sight”, „Blessings On Me” i „I And I Chant”, które zostaną zawarte na nadchodzącym albumie Mellow Mood, który zostanie wydany przed latem 2022 roku.

DISCOGRAPHY

2018 Large

2015 2 The World

2014 Twinz

2012 Well Well Well

2009 Move!

 

SOCIAL MEDIA

www.mellowmoodmusic.com

www.facebook.com/mellowmood

www.youtube.com/mellowmood

www.instagram.com/mellowmoodofficial

www.twitter.com/mellowmoodita

 

VIDEO

Mellow Mood – Dance Inna Babylon (Official Video)

Mellow Mood feat. Richie Campbell – Inna Jamaica

Mellow Mood feat. Forelock & Hempress Sativa – Inna Jamaica pt. 2

Mellow Mood – Sound of a War (Official Video)

 

ENGLISH

The Italian reggae band Mellow Mood formed in 2005. Over the past few years, they gained widespread recognition and became one of the most important acts of the European reggae scene. Their latest and fifth studio album (“Large”) was released in 2018, and they performed at some of the most important music festivals worldwide, such as Rototom Sunsplash (Spain), Eurockéennes (France), California Roots (USA) e Jamming Festival (Colombia). Since 2015, they run the independent record label La Tempesta Dub. Mellow Mood’s latest single “I And I Chant” was released on December 10th, 2021 via La Tempesta Dub/Ineffable Records

 

Italian reggae band Mellow Mood formed in Pordenone (North-East Italy) in 2005 while most of the members were attending high school together. Led by twins Jacopo and Lorenzo Garzia, the band soon started their partnership with producer Paolo Baldini, who was later to become their sound architect and dubmaster, and officially debuted in 2009 with “Move!”.

The album was released without a label, distributor or PR agent, intending to be a first “move” on the Italian reggae scene, but gaining international recognition nonetheless. Thanks to their heartfelt live shows, Rototom Sunsplash named Mellow Mood the best Italian reggae band, and ranked them third at European level in the same year. The two singles “Only You” and “Dance Inna Babylon” now have more than fifty million views on YouTube.

Mellow Mood went back into the studio with Baldini to record “Well Well Well” and were signed by Italy’s most important independent label, La Tempesta, in 2012. Sailing through new-roots, rocksteady and tribal clubbing, Mellow Mood proved to be among the protagonists of a new generation of reggae artists hailing from all over the planet.

A European tour followed and led the band to playing in 12 countries, and performing at important festivals like Rototom Sunsplash and Sziget Festival. In 2013 the two singles “Dig Dig Dig” and “Extra Love” (the latter featuring dancehall legend Tanya Stephens) revealed that the band was ready to move forward and release new music.

Going back to a more essential band line-up (without a horns section from now on), Mellow Mood coupled the rediscovery of roots music with a deeper knowledge of the most recent Jamaican sounds and released “Twinz” in 2014. The album was enriched by a number European collaborations (Portuguese Richie Campbell, Spanish Sr. Wilson and Italians Forelock and KG Man).

In the same year the French powerhouse Dub Inc chose them as the opening act for a number of shows during their “Paradise (Diversité)” tour, including the renowned L’Olympia in Paris, further introducing the band to the French public.

Less than 10 months later, “Twinz” revealed its twin: “2 The World” bore witness to the band’s evolution and featured several Jamaican artists like Tanya Stephens, Jah9, Hempress Sativa, The Gideon & Selah.

In late 2015 Mellow Mood also celebrated the birth of their own sub-label La Tempesta Dub (to release the band’s future works) with a touring minifestival hosting international guests. After having assisted their producer Paolo Baldini in the making of “DubFiles at Song Embassy, Papine, Kingston 6” – a documentary about the hidden music talents of a Jamaican ghetto – the partnership with French reggae stars Dub Inc continued, as Mellow Mood were featured in Dub Inc’s record “So What”.

Mellow Mood also joined forces with emerging reggae act Jahneration for yet another French tour and kept busy touring Europe and America intensively in 2016 and 2017, performing at many of the most important reggae festivals of both continents like Sierra Nevada World Music Festival (USA), Jamming Festival (Colombia), Siempre Vivo Reggae Festival (Chile), Eurockéennes de Belfort and Reggae Sun Ska (France), ViñaRock and Rototom Sunsplash (Spain).

After a short hiatus, the band announced that they would release new material in 2018. Entitled “Large”, the new record dropped in April 2018. At a time in which “tropical house” is climbing up pop charts worldwide, Mellow Mood decided to record a straightforward roots reggae album focusing on honest, heartfelt song-writing and heavyweight rhythms.

The writing of the songs took place during the summer of 2017 and was characterized by a more “live” approach as it was mostly arranged by the band in rehearsal room and recorded live in Baldini’s studio. The use of vintage instruments dating back to the ‘80s sets the sounds of thealbum, which was mastered in Austin, TX by the renowned Chris Athens (Drake, Nas & Damian Marley, DJ Khaled). L.A.-based collage artist Dewey Saunders (who previously worked with Chronixx and Anderson .Paak) provided the artwork for the album. The main theme of the recordis a criticism of today’s market economy, which is constantly pushing usto produce more, consume more and live “large” rather than nurturing human relations, taking care of each other and appreciating what we already have.

Although Mellow Mood don’t sing strictly Rastafarian lyrics, their music is consistently conscious and positive. Music and spiritual awareness remain the “greatest weapons” to overcome tough times and keep walking on the right path.

At the end of 2018 Mellow Mood and Paolo Baldini jointly released “Large Dub”. The record, as the title itself reveals, is a collection of dub versions from the Italian reggae band’s latest album, “Large”. Paolo Baldini takes off his producer’s hat and sits behind the mixing desk like a real dubmaster delivering 12 authentic-sounding dub versions. The word “authentic” does not lack context here, since – just like the original production, which was characterized by a “live & direct” approach – Large Dub was made following the spirit of the founding fathers of this musical technique when they recorded their dub versions: tracks run separately through the desk’s channels and are orchestrated during one take only, from start to finish, in a purely analog way, with no overdubs or additional computer programming. Such operation, which transforms technique into art, was filmed and edited in order to create a proper documentary on the making of the album, which is entirely available on Mellow Mood’s YouTube channel.

At the end of 2019 Mellow Mood released the love ballad “One Night”, and its Spanish version “Una Noche” on 13th March 2020. In May 2020, Mellow Mood took part in the riddim compilation “Cali Roots Riddim” with their single “Unstoppable”. The compilation is produced by Collie Buddz and Johhny Cosmic and released via United States based label Ineffable Records. The collaboration with the label continued with the release of the singles “Mr. Global”, featuring Jamaican artist Kabaka Pyramid, “Laser Sight”, “Blessings On Me”, and “I And I Chant”, which will all be included in Mellow Mood’s forthcoming album, to be released before the summer of 2022.

 

 

POZOSTAŁE WPISY

Scroll to Top